Przeglądy budowlane Grudziądz Przegląd, Powiat Grudziądzki Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy szybko i fachowo.86-300 Rzezczypospolitej 1 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Grudziądz. Przeglądy roczne Grudziądz, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Grudziądz, ekspertyzy Marek Górka sekretariat@powiatgrudziadzki.pl starosta.cgr@powiatypolskie.pl kujawsko-pomorskie 56 451-44-01

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów posiadających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Grudziądz
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Grudziądz
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Grudziądz
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Grudziądz
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Grudziądz

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Grudziądz
kontrole techniczne budynków Grudziądz

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Grudziądz Portal Grudziądz Miasto Grudziądz Przeglądy techniczne Grudziądz Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku